6 vaihetta johtajuudeksi työssä

johtaa Se on kyky, jota yritykset ovat halunnut työntekijöilleen ja tuleville työntekijöilleen. Vaikka jotkut uskovat, että tietyt ihmiset ovat jo syntyneet tämän kykyjen avulla, toiset uskovat, että se on taito, jonka voidaan oppia ja jota voidaan kehittää koko elämän ajan.

Riippumatta siitä, onko kyse luonnollisesta kyvystä vai hankitusta taitosta, on totta, että yritykset etsivät ammattilaisia, jotka kykenevät suorittamaan johtajuus työssä. Ja täyttämään ammatillisten markkinoiden odotukset ja tulla johtaja työssä, sinun on noudatettava joitain vaiheita


1. Vastuullisuus

Ole vastuullinen harjoittaessasi toimintaa. Pysy määräajoissa ja tavoitteissa ja tee aina mitä lupasi tehdä. Käsittele riittävästi kaikkia tehtäviä, jotka on jätetty vastuullesi.

2. Viestintä

Kehitä viestintävälineitäsi, koska kun kaikki ovat hyvin tietoisia työpaikalla ja viestintä sujuu, tulokset paranevat ja siten työntekijöiden tyytyväisyys. Huonosti tietoinen henkilöstö johtaa juoriin ja väärään informaatioon, mikä voi olla haittaa paitsi yritykselle, myös yrityksen ihmisille yleensä.

3. Suhde ihmisiin

Sijoita siihen, että sinulla on hyvät ihmissuhteet, tämä on yksi johtamisen perusperiaatteet. Jos etsit johtajuutesi kehittäminenYritä oppia tuntemaan ympärilläsi olevat ihmiset paremmin työssä, ymmärtämään ymmärtämään ja kunnioittamaan toistensa rajoja ja vaikeuksia. Suhtautumiskyvyn lisäksi sinun tulisi myös rohkaista ikäisensä kehittämään tätä kykyä parantaa työsuhteita.


4. Keskity

On tärkeää olla tarkkaavainen päättäessäsi siitä, mihin työsi tulisi keskittyä milloin tahansa. Paranna keskittymiskykyäsi osallistuaksesi täysimääräisesti tehtäviin, joihin tarvitaan eniten huomiota. Todellinen johtaja työssä Sinun on oltava tarkkaavainen tuloksiin ja kun joudut veloittamaan muita työtovereita, sinun ei pidä epäröi veloittaa, koska tämä on osa johtamista.

5. Päätökset

Hyvän johtajan on tunnettava oikeat päätökset tehdäkseen ja vastuussa niistä. Mutta tämä tulisi tehdä pitämällä mielessä nöyryys, koska on aikoja, jolloin päätökset on tehtävä ryhmissä tai tarvitset neuvoja muilta ympäriltäsi parhaan vaihtoehdon valitsemiseksi.

6. Puhe

Suuri virhe pomoille, jotka eivät ole hyviä johtajia, on julistaa jonkinlainen asenne ja olla noudattamatta sitä menettäen täysin työntekijöidensä uskottavuuden. Johtajat tekevät, eivät vain lupaa, esimerkkiä ja harjoittavat puhettaan.

Voit olla hyvä johtaja riippumatta asemastasi yrityksessä. Yrityksen johtajana tai omistajana oleminen ei heti aseta sinua johtajaksi, mutta näiden tehtävien odotetaan hakevan johtajan arvoisia asenteita. Joten jos haluat sisällyttää tämän positiivisen näkökohdan työelämääsi, kehittää johtamistaitojasi ja saavuttaa vielä enemmän menestystä urallasi.

Esa Saarinen: Kokonaisuuksien hahmottaminen (ote luennosta Johtajuus 16.2.2011) (Tammikuu 2023)


  • Ura ja talous
  • 1,230