Tutkimus paljastaa yhteyden autismin ja anoreksian välillä

Brittiläisen tutkijan Simon Baron-Cohenin äskettäisessä tutkimuksessa havaittiin, että anoreksiasta kärsivien nuorten pisteet olivat korkeammat testissä, jotka arvioivat autistisia piirteitä, kuin nuorten, joilla ei ole syömishäiriöitä.

Kirjoittajan mukaan anoreksiaan liittyy jäykkiä asenteita ja käyttäytymistä, samanlainen kuin autististen murrosikäisten toistuva käyttäytymismalli. Ero on siinä, että anoreksiassa käyttäytyminen on suunnattu ruokavalioon ja painoon.

Tämän suhteen varmistamiseksi tarvitaan lisätutkimuksia. Kirjailijat ovat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että tämä tutkimus voi auttaa kliinikkoja hoitamaan syömishäiriöt tehokkaammin.

Tutkijan mukaan "Ymmärrys siitä, että joillakin potilailla voi olla erilainen kognitiivinen tyyli, altis pakkomiellelliselle keskittymiselle ja itsekeskeisyydelle (siirtyminen pois toisista), voi avata uusia tapoja anoreksiaa hoitaa."

Autistisilla ihmisillä voi olla myös yleistynyt ahdistuneisuushäiriö tai ahdistuneisuushäiriö, mikä voi aiheuttaa potilaalle enemmän ruokavalion hallintaa.

Brian Dunning - Here Be Dragons (All languages sub) (Helmikuu 2023)


  • 1,230